-->
joker
joker
joker

เดลินิวส์ ศิลปินพื้นบ้าน-เครือข่ายวัฒนธรรมได้รับผลกระทบโควิด


686 views

เดลินิวส์

เดลินิวส์ เครือข่ายวัฒนธรรมได้รับผลกระทบโควิด

เดลินิวส์ ศิลปินพื้นบ้าน-เครือข่ายวัฒนธรรมได้รับผลกระทบโควิด WHO ช่วยศิลปินพื้นเมืองและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กระตุ้น – สร้างงาน – สร้างรายได้จัดนิทรรศการวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีไทย” ใน 4 ภูมิภาคระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน จัดงานใต้ร่มพระบารมี 239 ปีกรุงรัตนโกสินทร์เมษายนนี้มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เปิดบูธจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม – CPOT กำชับเข้มงวดตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ

นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่า การกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ. ) เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐกำหนดแผนปฏิบัติการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนชุมชนและประเทศซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (ว ธ .) มุ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับศิลปินในพื้นที่ Ufabet

ผู้ประกอบ การ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม และเครือข่าย ทางวัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม ผ่านงาน มหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติ วิถีไทย” มุ่งสร้างงานสร้างรายได้ ลดผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมขับเคลื่อน เศรษฐกิจรูปแบบใหม่“ BCG” ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะไทย

วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม รวมทั้งสินค้า และบริการ ทางวัฒนธรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม ของชุมชน คุณธรรมยึดหลัก ปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง ขับเคลื่อน ด้วยพลัง ประชารัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า โครงการมหกรรม วัฒนธรรม แห่งชาติ“ วิถีถิ่นวิถีไทย จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ. นครราชสีมา จัดงานในวันที่ 23-29 มีนาคม ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนั่นเอง

คือการแสดง ศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน เช่นลิเกหมอ ลำหมอลำวงโปงลางภาคเหนือจ. เชียงรายจัดงานวันที่ 27-31 มี.ค. ที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงรายจ. เชียงรายโดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นล้านนาล้านนาล้านนาดนตรีพื้นบ้านสีลอโสภิตตีกลองล้านนางานตีกลองปี่พาทย์ไชยคลองปูจา (บวงสรวง) การฟ้อนรำบวงสรวงเพลงพื้นเมืองลื้อคำเมืองและดนตรีชาติพันธุ์ และยังมีกิจกรรม“ วิถีถิ่นไทยออนทัวร์” ที่อ. เชียงแสนอ. แม่สายและอ. เชียงของ จ. เชียงรายระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคมนี้

ประวัติศาสตร์ อยุธยา

ภาคกลางจ. อยุธยาจะจัดงานระหว่างวันที่ 1-4 เมษายนนี้ที่ ประวัติศาสตร์ อยุธยา อัลพาร์ค มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นลิเกเพลงพื้นบ้านเช่นเพลงลำตะคองเพลงเรือ และละครชาตรี ในภาคใต้ ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช งานนี้ จัดขึ้นในวันที่ 23-25 ​​เมษายนโดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เช่นโขนลิเก ฮูลูเพลงนางหนังตะลุงโนราและไลค์ปาโดยแต่ละพื้นที่ ของงาน จะมี บูธจำหน่ายสินค้า CPOT และสินค้า ทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม ในจังหวัดต่าง ๆ อีกด้วยขณะที่ส่วนกลางในกทม. คาดว่าจะจัดกิจกรรม ดังกล่าว ได้ในเดือนมิถุนายนนี้ นายอิทธิพล กล่าวว่าพร้อมกันนี้ เว็บสล็อตยอดนิยม

จะจัดงานใต้ร่มพระบารมี 239 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนเมษายนนี้ จะมีกิจกรรมทางศิลปะ และวัฒนธรรม ของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้านเด็ก และเยาวชนรวม ทั้งผู้ประกอบ การด้านศิลปวัฒนธรรม ตัวแทน จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรมมา ร่วมจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ CPOT

และผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม ของชุมชน คุณธรรมทั้ง ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อย่างเคร่งครัด ทุกคนสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง มีแอพไทยวอน / หมอวอนและเจลทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด -19

นโยบาย ช่วยเหลือ และเยียวยา

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวัฒนธรรม (ว ธ .) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล มีนโยบาย ช่วยเหลือ และเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการออกมาตร การช่วยเหลือ ประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆรวมทั้งมอบหมายให้ส่วนราชการจัด ทำแผนปฏิบัติ การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนชุมชน และประเทศซึ่งส่วนหนึ่งได้จัดทำนิทรรศการวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีไทย” ที่ มุ่งสร้างงานสร้างรายได้ สูตรการดูเส้นไลน์ เดิมพันสล็อต

ช่วยลดผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ยังเป็นการขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจใหม่“ BCG” ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย ได้แก่ สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand (CPOT) และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของชุมชน คุณธรรมยึดหลัก ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย พลังของคิ้วในต่างจังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวต่อไปว่าสำหรับ งานมหกรรมวัฒนธรรมระดับชาติ“ วิถีไทยวิถีไทย” จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ. นครราชสีมา 23-29 มี.ค. ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีภาคเหนือวันที่ 27-31 มี.ค. ที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงรายจ. เชียงรายและมีกิจกรรม “Local Thai Culture On Tour” ในอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สาย และอ. เชียงของจ. เชียงราย 29-31 มี.ค. ภาคกลางที่จ. พระนครศรีอยุธยา 1-4 เม.ย.

ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา. ภาคใต้ที่จ. นครศรีธรรมราชวันที่ 23-25 ​​เมษายนแต่ละพื้นที่ที่จัดงานจะมีบูธจำหน่ายสินค้า CPOT และผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม ของชุมชนคุณธรรม ในจังหวัดต่างๆเช่นกันในขณะที่ภาคกลางในกรุงเทพมหานครคาดว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ SCB จะจัดงานใต้ร่มพระบารมี 239 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงเดือน เดือนเมษายนในกรุงเทพฯจะมีกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติ jokergame

ศิลปินพื้นบ้านเด็ก และเยาวชน รวมทั้งผู้ประกอบ การด้านศิลปวัฒนธรรม ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CPOT และผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรม ของชุมชน คุณธรรม

ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ทั้งนี้ได้กำชับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด ทุกแห่ง ที่เป็นพื้นที่ จัดงาน ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการ ของกระทรวง สาธารณสุข (ส ธ .) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

อัพเดทล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2021